Z výsledků výzkumu v roce 2012

10.6.2013
Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2012 navazovala na činnost instituce v předchozích obdobích. Byla realizována v rámci […]

Indikátory sociálního podniku

10.6.2013
Marie Dohnalová Pojmy sociální podnik a sociální ekonomika se během posledních desetiletí začínají často objevovat v různých souvislostech v různých […]