Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

Lenka Bočková

Cílem článku je představení procesu tvorby a obsahu Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 20171 (dále jen „NAP 2013–2017“), který bude určovat  zaměření státní politiky v oblasti stárnutí populace a seniorů pro další období. Vzhledem k širokému spektru a komplexnosti témat prezentovaného dokumentu se článek zaměří pouze na jednu z  priorit NAP 2013–2017, kterou je „Zaměstnávání starších osob a seniorů ve vztahu k nároku na starobní důchod“, neboť opatření navržená v této oblasti mohou významně napomoci prodloužení aktivního života starších osob a seniorů. S ohledem na probíhající demografické změny delší setrvání starších pracovníků na trhu práce významně přispívá ke zvýšení udržitelnosti průběžně  financovaného systému důchodového pojištění i k celkovému ekonomickému rozvoji společnosti.

Bočková, Lenka, Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. FSP,_č. 3, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .