Z výsledků výzkumu v roce 2012

Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2012 navazovala na činnost instituce v předchozích obdobích. Byla realizována v rámci projektů souhrnného charakteru a zaměřila se na řešení  aktuálních otázek vývoje a transformace sociálního systému s přihlédnutím k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí. S tematickým zaměřením výzkumu v uplynulém roce a získanými  poznatky seznamuje následující text.

Z výsledků výzkumu v roce 2012. FSP,_č. 3, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .