Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách – poznatky z ISPP z let 1993–2012

Štěpánka Pfeiferová, Petr Pojer

Obsah kolektivního vyjednávání je v ČR systematicky monitorován od roku 1993, kdy byl v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí spuštěn tzv. Informační systém o pracovních podmínkách  (ISPP). Jde o pravidelné roční šetření zaměřené na kolektivní vyjednávání o mzdách a pracovních podmínkách, a to zejména na podnikové úrovni. Data do ISPP poskytují odborové organizace na  základě uzavřených kolektivních smluv. Zpracovatelem šetření je společnost TREXIMA, s r. o.

Pfeiferová, Štěpánka, Dvacet let kolektivního vyjednávání o mzdách – poznatky z ISPP z let 1993–2012. FSP,_č. 4, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .