Jak vnímáme lidi bez domova? Postoje, názory a aktivity veřejnosti

Martin Vávra

Článek se zabývá postoji veřejnosti k bezdomovcům. Tyto postoje jsou důležité, neboť přímo ovlivňují chování většinové populace vůči lidem bez domova a zprostředkovaně mají vliv i na  formulování veřejné politiky. Při mezinárodním srovnání můžeme vidět, že postoje jsou podobně negativní ve všech zemích zařazených do analýzy (Francie, Nizozemsko, Německo, Itálie, Dánsko,  Řecko, Finsko, Švédsko, Rakousko, Česká republika, Maďarsko, Polsko a Slovensko). Ve všech těchto zemích pokládají respondenti za nejvýznamnější příčiny stojící za bezdomovectvím ztrátu práce, dluhy a závislost na drogách či alkoholu. Mezi státy ovšem ohledně postojů existuji i významné rozdíly. Například v České republice si téměř 36 % respondentů myslí, že nejlepší je  nepomáhat bezdomovcům vůbec. V ostatních analyzovaných zemích sdílí tento názor „jen“ zhruba 20 % dospělé populace. Rozdíly ovšem existují i napříč českou společnosti. Více vzdělaní lidé vidí příčinu toho, že je někdo bez domova, spíše v nedostatku vůle a lenosti, zatímco méně vzdělaní vidí relativně častěji příčinu v společenské nespravedlnosti. Data použitá pro analýzu pocházejí  především z výzkumné série Eurobarometr (konkrétně z výzkumu provedeného v roce 2009) a také z několika výzkumů provedených Institutem pro výzkum veřejného mínění mezi lety 1992 a  2001.

Vávra, Martin, Jak vnímáme lidi bez domova Postoje, názory a aktivity veřejnosti. FSP,_č. 5, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .