Komunitní práce a firmy – partneři při realizaci konceptu společenské odpovědnosti firem

Jana Žáčková, Lucie Kamrádová

Článek reaguje na současnou situaci v realizaci společenské odpovědnosti firem (dále jen CSR1) v prostředí veřejné správy (resp. komunitní práce). Vychází ze zkušeností a drobných analýz, které  autorky v rámci působení v těchto oblastech provedly (obě autorky působí v Centru sociálního podnikání při Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě, J. Žáčková působí jako metodička komunitního plánování pro Moravskoslezský kraj). Článek je stručným shrnutím společných možností, které byly autorkami na poli realizace konceptu CSR ve sféře komunitní práce  identifikovány. Cílem článku je upozornit na některé z výzev, které komunitní práce v obcích společensky odpovědným firmám nabízí.

Žáčková, Jana, Komunitní práce a firmy – partneři při realizaci konceptu společenské odpovědnosti firem. FSP,_č. 5, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .