Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením

Eva Liberdová

V České republice se definice přístupnosti poprvé objevila ve vyhlášce o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu. Přístup osob se  zdravotním postižením není vymezen pouze jako přístup do veřejných prostor, ale zahrnuje také přístup osob se sluchovým postižením k informacím a službám, který by měl být umožněn všude  tam, kde je umožněn osobám bez zdravotního postižení.

Liberdová, Eva, Příklady přístupnosti informací lidem se sluchovým postižením. FSP,_č. 5, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .