Sociální dialog ve vybraných evropských zemích – výsledky výzkumu

Jaroslav Hála

Tato stať shrnuje stěžejní výsledky výzkumného projektu, který proběhl v druhé polovině roku 2011 a v roce 2012 v rámci veřejné zakázky „Zpracování analýz sociálního dialogu a flexibilních forem práce ve vybraných zemích EU“. Zadavatelem zakázky tvořící součást projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR – rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č.  CZ.1.04/1.1.01/02.00012“, byl Svaz průmyslu a dopravy ČR. Řešitelem se stal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. (VUPSV, v. v. i.)1. Stěžejním cílem výzkumu, jemuž byla podřízena  obsahová stránka i uplatněná metodologie, byl popis a analýza vybraných národních systémů sociálního dialogu uplatňovaných v Evropě a jejich srovnání.

Hála, Jaroslav, Sociální dialog ve vybraných evropských zemích – výsledky výzkumu. FSP,_č. 5, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .