Změny sociálního a ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srovnání s rokem 2006

Jan Vlach

V rámci výzkumného projektu „Změny sociálně ekonomického postavení osob samostatně výdělečně činných (sebezaměstnaných) v ČR v důsledku hospodářské krize a souvislosti se systémem  sociálního zabezpečení“, podporovaného Technologickou agenturou ČR v rámci programu OMEGA, se výzkumný tým Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i., věnoval změnám v  sociálním a ekonomickém postavení sebezaměstnaných v ČR v letech 2006 a 2012.

Vlach, Jan, Změny soc. a ekon. postav. osob samostatně výdělečně činných v roce 2012 ve srov. s rokem 2006. FSP,_č. 5, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .