Demografické stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce: perspektivy aktivního stárnutí v České republice

Petr Wija, Iva Holmerová

Článek se zaměřuje na souvislosti demografického vývoje a politiky aktivního stárnutí, zaměstnanost starších pracovníků a roli celoživotního učení. Představuje vybrané statistické údaje z oblasti  vzdělání, ekonomické aktivity a účasti na formálním a neformálním vzdělávání a na celoživotním učení v průběhu života, faktory ovlivňující předčasný odchod z trhu práce a délku pracovního  života v mezinárodní perspektivě a srovnání, zejména se zeměmi Evropské unie.

Wija, Petr, Demograf. stárnutí a uplatnění seniorů na trhu práce_persp. aktivního stárnutí v České republice. FSP,_č. 6, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .