Klady a zápory migrace mladých pracovníků a jak docílit pozitivní efekty světové migrace

Mladí lidé představují každý rok největší skupinu migrujících osob a činí tak hlavně s úmyslem nalézt kvalitní práci, lepší životní podmínky, dosáhnout vzdělání, ve snaze spojit rodinu či z  humanitárních důvodů. V roce 2010 procházelo v zahraničí terciárním vzděláváním 3,6 mil mladých lidí. Příležitostí k tomu projednat, jak řídit globální toky migrace za prací nejen mladých lidí a  zajistit, aby měly pozitivní efekt jak na země původu, tak na cílové země, se stalo podzimní setkání „Hig-Level Dialogue on International Migration and Development“ v New Yorku.

Klady a zápory migrace mladých pracovníků a jak docílit pozitivní efekty světové migrace. FSP,_č. 6, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .