Problematika dohod v nadnárodních společnostech v kontextu rozvoje evropského sociálního dialogu na podnikové úrovni

Jan Vácha

V posledních letech se lze v Evropské unii setkat s novým fenoménem. Jsou jím dohody v nadnárodních společnostech (angl. „transnational company agreements“, dále „TCA´s“). Dohody v nadnárodních společnostech sledují pozitivní cíle, zvláště s ohledem na potřebu identifikovat budoucí vývoj a problémy a nalézat společná řešení v konkrétních podmínkách daných podniků. Na  druhé straně přetrvávají obtíže, zejména nevyjasněná otázka jejich právních účinků včetně otázky a s ní související problematika reprezentativnosti partnerů a jejich oprávnění k uzavírání  nadnárodních dohod, jakož i dopady překážek a konceptuální neujasněnosti při řešení sporů z nadnárodních dohod. V článku je věnována pozornost především výše zmíněným problematickým  oblastem. Snaží se rovněž poukázat na skutečnost, jak komplikovaná by byla cesta k zabezpečení jednotných právních účinků pro dohody v nadnárodních společnostech, zejména z důvodu  vzájemné odlišnosti systémů kolektivního vyjednávání v různých členských státech.

Vácha, Jan, Problematika dohod v nadnárod. společ. v kontextu rozvoje evrop. soc. dialogu na podnik. úrovni. FSP,_č. 6, 2013
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .