OKNA po deseti letech

Antonín Janýška

Tento příspěvek si nedělá ambice na to, aby byl hodnocen jako odborný. Je spíše pokusem o popis vzniku kvalitní, odborné a hluboce lidské sociální služby. Na začátku nebyly odborné teorie, ale  emoce a touhy konkrétních lidí, konkrétních rodin. To, co u těchto rodin asi „chybělo“, byla sebelítost. To, co u těchto rodin zřejmě rozhodovalo, byla jistota, že když si nepomůžou samy, musí se  smířit i s tím, co se jim nelíbí. Dnes jsou OKNA občanským sdružením, které podporuje osoby se zdravotním handicapem a jejich rodiny v aktivním, smysluplném a důstojném způsobu života,  napomáhá jejich zapojení do běžných společenských aktivit a vytváří nové příležitosti pro seberealizaci a osobní růst.

Janýška, Antonín, OKNA po deseti letech. FSP,_č. 1, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .