Transformace pobytových sociálních služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postižením

Jana Skalová

V současné době, pod vlivem vlny změn v přístupu k poskytování pobytových sociálních služeb, dochází konečně ke změně k lepšímu i pro osoby s mentálním postižením. Je kladen větší důraz na  respektování a dodržování práv těchto lidí, vznikají organizace a projekty, jež se daným tématem zabývají a celý proces podporují. Transformace pobytových sociálních služeb představuje posun k  lepšímu životu pro ty, jež dosud žili v režimovém zařízení pobytových sociálních služeb.

Skalová, Jana, Transformace pobytových soc. služeb jako podpora uplatňování práv osob s mentálním postiž.. FSP,_č. 1, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .