Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Francie

Mirjam Suchomelová

Ve Francii neexistuje jednotný systém posudkové činnosti, jednotlivé oblasti uplatňují své specifické způsoby posuzování. Jedná se především o posuzování invalidity ve smyslu sociálního  zabezpečení, posuzování v souvislosti s pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, posuzování nezpůsobilosti zaměstnance k dosavadní práci, zdravotního postižení či ztráty autonomie.

Suchomelová, Mirjam, Posudková činnost ve vybraných evropských zemích_Francie. FSP,_č. 2, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .