Služby pro domácnosti (SPD) – možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Vít Jásek

V mnoha evropských zemích je sektor služeb péče pro domácnosti – SPD (Personal and Household Services – PHS) uznáván jako sektor, který vytváří nová pracovní místa. SPD přitom pokrývá  širokou škálu činností, které přispívají k uspokojení potřeb rodin i jednotlivců. SPD byly v pracovním dokumentu Evropské komise definovány následovně: „Služby, které přispívají k větší domácí  pohodě občana, tj. služby péče (péče o dítě, pomoc v domácnosti, péče o starší občany atd.), úklid, doučování, opravy v domácnosti (elektřina, zahradničení atd.) a údržba (administrativní a  technická podpora)…“1 „Může se tedy jednat o všechny služby poskytované uvnitř či vně domova, poskytují-li podporu členům soukromé domácnosti.“2 Nicméně každá evropská země si sama  definuje, jaké činnosti jsou za SPD považovány.

Jásek, Vít, Služby pro domácnosti (SPD) - možný nový nástroj aktivní politiky zaměstnanosti. FSP,_č. 2, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .