Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I.

Soňa Veverková

Článek v mapuje vývoj vztahů mezi vládou a sociálními partnery v České republice během světové krize1. Sleduje přibližně období 2008−2013 a popisuje, jak se vztahy mezi vládou a sociálními  partnery proměňovaly v závislosti na ekonomickém vývoji. První část textu pojednává o tripartitě, tzn. o vztazích mezi vládou a sociálními partnery, druhá část popisuje vztahy mezi sociálními  partnery navzájem. Text se přitom nezabývá obsahem těchto vztahů, ale vývojem těchto vztahů a schopností vlády i sociálních partnerů dosáhnout v zájmu ekonomické stability konsenzu.

Veverková, Soňa, Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I. FSP,_č. 2, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .