Z výsledků výzkumu v roce 2013

Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2013 navazovala na předchozí výzkumné aktivity instituce a probíhala v rámci projektů souhrnného charakteru. Zaměřila se na řešení aktuálních  otázek vývoje a transformace sociálního systému s přihlédnutím k prioritám Ministerstva práce a sociálních věcí. S tematickým zaměřením výzkumu i získanými poznatky seznamuje následující  text.

Z výsledků výzkumu v roce 2013. FSP,_č. 2, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .