Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II.

Soňa Veverková

Předkládaná stať navazuje na článek Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize I.1 Mapuje vývoj vztahů mezi sociálními partnery, tzn. zástupci zaměstnavatelů a  zástupci zaměstnanců, v České republice během ekonomického útlumu. Sleduje přibližně období 2008−2013 a popisuje, jak se vztahy mezi sociálními partnery proměňovaly v závislosti na  ekonomickém vývoji a zda byli sociální partneři schopni dosáhnout v krizovém období kompromisu.

Veverková, Soňa, Vývoj sociálního dialogu v České republice během světové finanční krize II. FSP,_č. 3, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .