Posudková činnost ve vybraných evropských zemích: Rakousko

Jitka Konopásková

Rakouské sociální zabezpečení zahrnuje zdravotní pojištění, úrazové pojištění proti pracovním úrazům a nemocem z povolání, důchodové pojištění a pojištění pro případ nezaměstnanosti. Sociální ochrana je odvozena od zaměstnání, nikoli bydliště a pojištěná osoba si nemůže svou pojišťovnu zvolit. Dále existuje z historických důvodů ještě rozdělení podle území a oboru, např. pojišťovny pro železničáře, horníky a zaměstnance veřejné správy, zemědělce, osoby provozující obchodní činnost a pro notáře. Doplňkem je nepříspěvkový systém zaručeného minimálního zabezpečení orientovaného na potřeby (bedarfsorientierte Mindestsicherung), což je modernizovaná verze dávek státní sociální podpory, s účinností od r. 2012. Je založený na bydlišti, nepříspěvkový, testovaný na příjem.

Konopásková, Jitka, Posudková činnost ve vybraných evropských zemích_Rakousko. FSP,_č. 4, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .