Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami

Jan Vašat

Tento text si klade jako svůj hlavní cíl zodpovězení otázky, jak je možné definovat úspěšnost programů zabývajících se integrací v obcích, v nichž se nachází jedna nebo více sociálně vyloučených  lokalit. Na lokální úrovni působí řada projektů a programů definujících sebe sama nálepkou „integrační“, přesto neustále z různých stran, zejména z mediálního prostoru, můžeme slýchat stesky  nad tím, že se „integrace“ nedaří, ačkoliv je na ni vynakládáno nemalé množství finančních prostředků ze zdrojů státních, soukromých i evropských. Je ale v jednotlivých programech míněno integrací vždy totéž? A shoduje se kýžený cíl integračně pojmenovaného programu s teoretickým vymezením integrace? Není také tajemstvím, že některé lokální politiky se pokoušejí o  implementaci opatření vytvářených na státní úrovni, jiné se od této méně či více odklánějí a jiné se vůči státní politice přímo vymezují jakožto její protiklad.

Vašat, Jan, Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. FSP,_č. 4, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .