Vliv daňových pravidel a výše sociálních dávek v USA na ochotu jejich příjemců pracovat

V roce 1995 Cato Institute publikoval studii The Work vs. Welfare Trade-Off, v níž odhadl hodnotu všech sociálních dávek dostupných pro jejich typického příjemce v každém z 50 států USA a v  District of Columbia. Ukázalo se, že hodnota těchto dávek nejenže výrazně převyšuje hranici chudoby, protože sociální dávky jsou osvobozeny od daně, ale že jejich hodnota v dolarech je větší než  suma peněz, kterou by získal pracovník za práci v nejnižší mzdové kategorii. Institut analýzu současného sociálního systému zopakoval stejným způsobem jako v roce 1995 a zjistil, že sociální  dávky nadále v 35 státech převyšují příjem z pracovní činnosti, který by většina jejich příjemců mohla očekávat za práci v nejnižší mzdové kategorii, a to dokonce i po započtení Earned Income Tax  Credit (kreditu z daně z pracovního příjmu), a ve 13 státech jsou vyšší než příjem za práci za 15 $ za hodinu. Podle autorů současný sociální systém poskytuje tak vysokou úroveň dávek, že odrazuje od práce.

Vliv daňových pravidel a výše sociálních dávek v USA na ochotu jejich příjemců pracovat. FSP,_č. 4, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .