Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí

Lukáš Kučera

Zážitkový styl výuky facilitace případových konferencí je součástí vzdělávacího projektu pracovníků v sociálních službách Connection, jehož cílem je formou vzdělávání a jednotné metodiky  propojit společná témata sociálních služeb, které pracují s ohroženými rodinami a dětmi, s tématy sociálně-právní ochrany dětí, a mj. prostřednictvím tréningu připravit jeho účastníky na situace,  s nimiž se při své práci setkávají a jsou nuceni je řešit při hledání optimálních řešení problémů spojených s výkonem jejich profese, a zvýšit jejich kompetence v tomto směru. Projekt je financován  z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kučera, Lukáš, Zážitkový styl při výuce facilitace případových konferencí. FSP,_č. 4, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .