K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat

Klára Vítková Rulíková

V současné době připadá na jednu rodinu 1,4 dítěte, což je z demografického hlediska a dalšího vývoje společnosti alarmující skutečnost. Při zhruba sto tisících porodech ročně se vyskytnou jedna dvojčata na 80 porodů, tedy se ročně v ČR narodí přibližně 1250 dvojčat, což už není úplně  bezvýznamný počet. Díky asistované reprodukci, hormonální léčbě a hormonální antikoncepci se jejich počet stále zvyšuje.

Vítková, Klára, K důvodům požadovaného zvýšení rodičovského příspěvku v případě narození vícerčat. FSP,_č. 5, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .