ILO k ekonomické a sociální situaci ve světě

ILO se při příležitosti každoročního podzimního setkání představitelů skupiny Světové banky a Mezinárodního měnového fondu vyjádřila k ekonomické a sociální situaci ve světě. Podle jejího názoru zpomalování ekonomického růstu v roce 2014 oslabuje možnost vytvářet nová pracovní  místa a snižovat chudobu a hrozí riziko pasti nízkého růstu. Tento obavy vzbuzující výhled je dán slabým růstem zaměstnanosti, stagnací mezd a nárůstem nerovností, které v mnoha zemích vedou k pomalejšímu odstraňování chudoby, snižování spotřeby a odkládání investic. V důsledku  toho stále narůstá počet chybějících pracovních míst, který v roce 2013 dosáhl 62 milionů a vzhledem k vývoji v roce 2014 bude dále narůstat.

ILO k ekonomické a sociální situaci ve světě. FSP,_č. 6, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .