Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR

Soňa Veverková

Text se zabývá reprezentací zaměstnaneckých zájmů na pracovišti. Pojednává o dvou základních formách reprezentace zaměstnaneckých zájmů – odborech a volených radách zaměstnanců. Obě tyto formy v různé míře koexistují ve všech členských zemích Evropské unie. Stať popisuje  současný stav a porovnává postavení odborů a rad zaměstnanců na pracovišti v jednotlivých členských zemích EU. V poslední části se věnuje České republice, kde je rada zaměstnanců stále ještě relativně neobvyklou institucí.

Veverková, Soňa, Reprezentace zaměstnaneckých zájmů na pracovišti v zemích EU a ČR. FSP,_č. 6, 2014
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .