FÓRUM sociální politiky – 1/2015

10.2.2015
FÓRUM sociální politiky odborný recenzovaný časopis 1/2015 Vážení čtenáři, od počátku tohoto roku došlo v sociální oblasti jako vždy k […]

Jak nejlépe pomáhat rodinám

10.2.2015
Jana Barvíková Matoušek, O., Pazlarová, H. et. al. Podpora rodiny. Manuál pro pomáhající profese Praha: Portál, 2014. 176 s. ISBN […]