Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn

Jana Barvíková

Text v návaznosti na studii Milana Fica „Predčasné ukončovanie náhradnej rodinnej starostlivosti v Slovenskej republike“ sleduje okolnosti předčasného ukončování pěstounské péče v České  republice. Vzhledem k nedostupnosti výzkumných a podrobnějších statistických dat tento článek na rozdíl od slovenského vychází zejména z názorů prezentovaných na toto téma v odborné diskusi – uváděných jako důvody pro změny legislativy v oblasti pěstounské péče v posledních letech, či naopak zaznívajících ze strany odborníků nebo samotných pěstounů jako varování před některými  možnými nežádoucími dopady nastolených změn.

Barvíková, Jana, Faktory selhávání pěstounské péče v České republice v pozadí nedávných legislativních změn. FSP,_č. 1, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .