Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v České republice v období 2012−2014

Miloš Sládek

Kvalita poskytování sociálních služeb je v ČR zajišťována systémem inspekcí. Od 1. 1. 2012 došlo v této oblasti k systémové změně, konkrétně k převodu předmětné agendy z krajských úřadů na  krajské pobočky Úřadu práce ČR (dále jen „KP ÚP“). K 31. 12. 2014 jejich působnost v této oblasti končí a inspekce byly od 1. 1. 2015 převedeny do gesce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Je  tedy vhodné provést zhodnocení působení KP ÚP v oblasti inspekcí během tohoto tříletého období.

Sládek, Miloš, Inspekce kvality poskytování sociálních služeb v České republice v období 2012−2014. FSP,_č. 1, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .