Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích

Klára Výborná, Miriam Kotrusová

Článek je přehledovým textem, který se snaží o uvedení do problematiky reforem veřejných služeb zaměstnanosti na příkladech tří zemí, Německa, Finska a Nizozemska. Každá ze zemí představuje odlišný přístup k řízení služeb zaměstnanosti ve snaze co nejlépe reagovat na změny, k nimž v průběhu posledních let došlo na trhu práce. Všechny tři země se různými způsoby snaží o zkvalitnění poskytovaných služeb zaměstnanosti a jejich modernizaci.

Výborná, Klára, Reformy veřejných služeb zaměstnanosti ve vybraných evropských zemích. FSP,_č. 1, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .