Konference „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti“

Jana Barvíková

Konferenci „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života: výzva současnosti“ uspořádala Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) společně s Friedrich-Ebert-Stiftung,  e.V., zastoupení v ČR (FES) 3. února 2015 v Praze.

Barvíková, Jana, Konference „Slaďování pracovního, rodinného a soukromého života_výzva současnosti“. FSP,_č. 2, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .