Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě

Marek Loužek

Když Polsko, Maďarsko a Slovensko zavedly před několika lety třípilířový důchodový systém podle doporučení Světové banky, prošla střední Evropa důchodovou revolucí. ČR se zpožděním druhý  pilíř také zavedla (byť jen jako dobrovolný). To, k čemu dochází ve střední Evropě dnes, je „důchodová kontrarevoluce“. Všechny země druhý pilíř likvidují a vrací se k průběžnému systému. Jaké  poučení z toho plyne?

Loužek, Marek, Odklon od třípilířového důchodového systému ve střední Evropě. FSP,_č. 2, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .