Organizační kultura – významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry

Jan Molek

Firemní kultura ovlivňuje veškeré činnosti v organizaci. Působí na chování, jednání, komunikaci, výkonnost a motivaci pracovníků, napomáhá eliminovat negativní a podporovat pozitivní vlivy,  jejichž působení je organizace vystavena. Klíčovou roli zcela logicky sehrává také v organizacích zdravotní a sociální sféry. Je proto potřeba, aby byla jejím managementem pěstována.

Molek, Jan, Organizační kultura – významný faktor prosperity organizací zdravotní a sociální sféry. FSP,_č. 2, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .