Z výsledků výzkumu v roce 2014

Vědecko-výzkumná činnost VÚPSV, v. v. i., v roce 2014 navazovala na předchozí výzkumné aktivity a v souladu se schváleným materiálem „Dlouhodobý koncepční rozvoj VÚPSV, v. v. i., v letech  2011−2017“ probíhala v rámci projektů souhrnného charakteru. S tematickým zaměřením výzkumu i získanými poznatky seznamuje následující text.

Z výsledků výzkumu v roce 2014. FSP,_č. 2, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .