Věk 50+ nebývá jedinou překážkou zaměstnatelnosti

Marie Gazdagová

Společnost Diverta, a. s., realizovala v době od 1. 2. 2013 do 31. 5. 2015 projekt ESF č. CZ.1.04/2.1.01/91.00276 „Nejlepší věk“. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie a státního  rozpočtu. Cílovou skupinu tvořili uchazeči o zaměstnání ve věku nad 50 let okresů Kolín, Kutná Hora, Nymburk a Svitavy. Do projektu se zapojilo 67 osob, z toho 34 mužů a 33 žen. Účastníci  projektu absolvovali kurs osobního rozvoje, posouzení zdravotní způsobilosti a bilanční diagnostiku. Součástí projektu byly i rekvalifikační kursy včetně kursů pro získání počítačové gramotnosti.  V rámci individuálního poradenství byla vytvářena strategie zaměstnatelnosti. Účastníkům projektu byla poskytována přímá podpora formou úhrady jízdného a poskytnutím stravného. Vhodná  pracovní místa byla podporována i formou mzdových příspěvků pro zaměstnavatele.

Gazdagová, Marie, Věk 50+ nebývá jedinou překážkou zaměstnatelnosti. FSP,_č. 3, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .