Dlouhověkost – úspěch lidstva

Jitka Langhamrová

V prostorách Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze se dne 27. května 2015 konala tradiční, již XLV. konference České demografické společnosti s atraktivním názvem „Dlouhověkost – úspěch lidstva“. Konferenci spolupořádala Česká demografická společnost ve spolupráci s  Katedrou demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Katedrou demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a Českým statistickým úřadem. Konference se účastnila řada odborníků nejenom z oblasti demografie, ale také z  ostatních oborů, které souvisejí s problematikou stárnutí populace. Ve všech příspěvcích bylo jednoznačně patrné, že s tím, jak se prodlužuje délka života osob, přibývá osob, které se dožívají relativně vysokého věku. Proto se společnost musí připravit na fakt, že stárnutí populace je  nevyhnutelné, a vnímat dlouhověkost jako úspěch lidstva, který s sebou přináší nutnost umět se o stárnoucí populaci dobře a včas postarat.

Langhamrová, Jitka, Dlouhověkost - úspěch lidstva. FSP,_č. 4, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .