Jsme stále na počátku? Ohlédnutí za čtrnácti ročníky konferencí o rodinné politice

Petra Michalová

Letos na jaře to bylo patnáct let, kdy na půdě Senátu PČR proběhla první pravidelná konference o rodinné politice, které Národní centrum pro rodinu pořádalo zpočátku za finanční podpory Česko-německého fondu budoucnosti a později i ve spolupráci s Nadací Konráda Adenauera a  zahraničních partnerů. Na počátku tradice těchto konferencí, konaných s mezinárodní účastí, byl záměr pořadatele přenést zahraniční zkušenost na poli veřejných politik zabývajících se postavením rodiny ve společnosti do českého politického prostředí.

Michalová, Petra, Jsme stále na počátku Ohlédnutí za čtrnácti ročníky konferencí o rodinné politice. FSP,_č. 4, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .