Anketa k pěstounské péči

9.10.2015
Jana Barvíková V čísle 1/2015 našeho časopisu jsme se věnovali změnám v oblasti právní úpravy pěstounské péče, k nimž v […]

Časová preference bezdomovců

9.10.2015
Cyril Klepek Tato v České republice pilotní práce se zabývá rozdíly v časových preferencích mezi bezdomovci a kontrolním vzorkem obyvatel […]

Příspěvek na péči

9.10.2015
Antonín Janýška Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných právních předpisů, upravuje v příslušných ustanoveních vše, co […]