Index aktivního stárnutí a jeho potenciál

Lucie Vidovićová

Oxfordský Institut pro stárnutí, Evropská komise a Ekonomická komise OSN pro Evropu ve dnech 16. a 17. dubna hostily mezinárodní seminář věnovaný Indexu aktivního stárnutí. Active Ageing Index (AAI) je analytický nástroj k měření potenciálu stárnoucích společností a ke  zhodnocení pozice seniorů v těchto společnostech. Konstrukce tohoto nástroje byla iniciována již v rámci vyhlášení roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity (EY2012). Ten poskytl rámec pro zvýšení citlivosti vůči probíhajícím demografickým změnám  poukázáním na pozitivní aspekty řešení souvisejících sociálních, ekonomických a politických výzev. Zároveň se EY2012 stal platformou pro řadu nových iniciativ na evropské, národní i regionální úrovni včetně definice nových politik. Bylo tedy nutné vytvořit nástroj, který by umožňoval  dlouhodobě sledovat výsledky takových akcí a opatření. AAI se má stát tímto nástrojem.

Vidovićová, Lucie, Index aktivního stárnutí a jeho potenciál. FSP,_č. 5, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .