O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti

Kristýna Peychlová

Hana Hašková (ed.), Marta Vohlídalová, Hana Maříková, Radka Dudová, Zuzana Uhde, Alena Křížková, Lenka Formánková: Vlastní cestou? Životní dráhy v pozdně moderní společnosti.
Praha, SLON 2014. 397 s. ISBN: 978-80-7419-178-7.

Peychlová, Kristýna, O proměnách partnerství a rodiny v dnešní české společnosti. FSP,_č. 5, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .