Příspěvek na péči

Antonín Janýška

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění platných právních předpisů, upravuje v příslušných ustanoveních vše, co se týká příspěvku na péči, např.: podmínky nároku na příspěvek na péči, výši příspěvku, výplatu příspěvku, kontrolu využívání příspěvku atd. Obecně lze  tvrdit, že příspěvek na péči je určen k nákupu takových sociálních služeb, které umožní uživateli sociálních služeb žít normálním životem v běžné společnosti. Mnozí registrovaní poskytovatelé pobytových služeb často evidují žadatele o službu s čekací dobou v řádu měsíců až let. Některé  fyzické či právnické osoby hledají, jak prázdné místo na pomyslném trhu sociálních služeb vyplnit za využití živnostenského zákona, proto se na ně nevztahují ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. související s kvalitou služby, a poskytují „pseudoslužbu“. Protože kvalitních služeb je  nedostatek, „pseudoslužba“ si najde své uživatele. Cena „ubytování“ je však stanovena tak, že na její úhradu spotřebuje „ubytovaný senior“ svůj starobní důchod i příspěvek na péči.

Janýška, Antonín, Příspěvek na péči. FSP,_č. 5, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .