Slaďování rodinného a pracovního života dle ÚMG AV ČR, v. v. i.

Jolana Jakoubková

Slaďování soukromého a pracovního života je nový fenomén, který se pomalu zabydluje i v českém prostředí. Zaměstnavatel, který myslí na své zaměstnané i z pohledu firemních benefitů, flexibilních forem práce, slaďování rodinného a pracovního života, je žádaným a dá mu přednost  většina uchazečů o zaměstnání, především pak z nově nastupující Generace Y. Příkladem může být Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., který již čtvrtým rokem nabízí svým zaměstnancům firemní mateřskou školu a v roce 2014 na ni získal už v pořadí druhou dotaci z Operačního  programu Praha – Adaptabilita na rozvoj prorodinných opatření.

Jakoubková, Jolana, Slaďování rodinného a pracovního života dle ÚMG AV ČR, v. v. i. FSP,_č. 5, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .