Transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona

Eva Liberdová

Po vstupu České republiky do Evropské unie při pátém rozšíření 1. května 2004 přijala Česká republika nejen členství, ale také závazek převzít normy evropského práva. Povinností se stalo uvést český právní řád do souladu s evropským právem, což se týkalo i směrnice Rady  2000/78/ES, v níž se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání. Postup, způsob a výsledek transpozice unijní Směrnice 2000/78/ES do českého antidiskriminačního zákona je předmětem následující analýzy.

Liberdová, Eva, Transpozice unijní Směrnice 2000_78_ES do českého antidiskriminačního zákona. FSP,_č. 5, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .