Z pražské 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace

Olga Nešporová

Na sklonku prázdnin (25.−28. srpna 2015) hostila Praha téměř tři a půl tisíce sociologů z Evropy, ale i dalších koutů světa. Konala se zde v pořadí již dvanáctá bianuální konference pořádaná Evropskou sociologickou asociací (ESA). Hlavní témata konference „Rozdíly, nerovnosti a  sociologická imaginace“ vybízela účastníky ke sledování společensky významných a aktuálních témat. Jednalo se o vůbec největší setkání sociologů a socioložek v evropské historii, Praha přilákala rekordní počet účastníků. Organizaci konference zajišťoval Sociologický ústav Akademie  věd ČR.

Nešporová, Olga, Z pražské 12. mezinárodní konference Evropské sociologické asociace. FSP,_č. 5, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .