Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti (informace o projektu EIF a jeho řešení)

Jana Vavrečková

Monitoring integračních procesů cizinců z třetích zemí je ve VÚPSV, v. v. i., prováděn dlouhodobě. Projekty s tímto zaměřením vyhlašuje a podporuje Ministerstvo vnitra, do jehož gesce  problematika integrace cizinců spadá. Významnou roli při jejich financování sehrál Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí (EIF). První výzva k čerpání finančních prostředků pro vypracování ukazatelů a metodik pro hodnocení průběhu integračních procesů, úpravu politik a opatření byla vyhlášena již v 2008. Rok poté vypracoval VÚPSV metodiku pro soustavné  sledování klíčových integračních ukazatelů. Výsledkem byla „Soustava kvantitativních ukazatelů monitorující integraci cizinců z třetích zemí“ (CTZ), obsahující základní, analytické a srovnávací ukazatele. Tato soustava je v půlročních intervalech aktualizována a podává přehled v časových řadách pěti i více let.

Vavrečková, Jana, Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR a začlenění ruské komunity do většinové společnosti... FSP,_č. 6, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .