Preferovaná délka rodičovské dovolené: Srovnání osmi evropských zemí

Dana Hamplová, Petra Šalamounová

Text se zabývá preferovanou délkou mateřské a rodičovské dovolené a tím, kdo by na rodičovskou dovolenou měl nastupovat. Vychází přitom z dat za 7 evropských zemí získaných v rámci  mezinárodního výzkumného šetření ISSP 2012. Ukazuje, že Češi a Slováci jsou ve srovnání s obyvateli dalších evropských zemí výjimeční vysokou podporou dlouhé rodičovské dovolené. Podpora  rodičovské dovolené kratší než 2 roky je v českém prostředí mizivá ve všech vzdělanostních skupinách, vysokoškolačky však vyjadřují o něco nižší podporu tří- a víceletých rodičovských  dovolených.

Hamplová, Dana, Preferovaná délka rodičovské dovolené_Srovnání osmi evropských zemí. FSP,_č. 6, 2015
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .