Anketa „Ústavní péče o ohrožené děti“

Jana Barvíková

Zajímalo nás, jak ředitelé dětských domovů ze svého úhlu pohledu vnímají dopady legislativních změn z posledních let v oblasti péče o ohrožené děti a jaké jsou jejich názory na možnost převedení  školských zařízení ústavní péče z resortu MŠMT do resortu MPSV.

Barvíková, Jana, Anketa „Ústavní péče o ohrožené děti“. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .