Dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji

Pavel Bareš, Ladislav Průša

Cílem tohoto příspěvku je charakterizovat dostupnost služeb sociální péče ve správních obvodech obcí s rozšířenou působností v Jihočeském kraji. Tyto regiony vznikly v r. 2003 a poskytování  sociálních služeb patří mezi stěžejní úkoly, které mají ve své kompetenci. Ucelenému srovnání a zhodnocení dostupnosti sociálních služeb v těchto regionech však bylo doposud věnováno málo  pozornosti. V rámci zpracování Dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb na území města Písku jako obce s rozšířenou působností do r. 2030 byla vyhodnocena dostupnost těchto služeb na  území Jihočeského kraje a na území jednotlivých správních obvodů obcí s rozšířenou působností. Toto srovnání umožnilo identifikovat příležitosti pro rozvoj jednotlivých typů sociálních služeb na Písecku.

Bareš, Pavel, Dostupnost služeb soc. péče ve správních obvodech obcí s rozšíř. působností v Jihočeském kraji. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .