Možnosti využití otevřených dat ČSSZ

Dušan Chlapek, Jan Kučera

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejnila 2. listopadu 2015 na adrese https://data.cssz.cz portál pro publikaci a vizualizaci otevřených dat. Otevřená data jsou strojově čitelná data  publikovaná na Internetu, která mohou jejich uživatelé volně užívat a šířit – viz (Open Knowledge, 2015). Otevřená data představují jeden ze způsobů, kterým se orgány veřejné správy v různých  zemích světa snaží usnadnit využití svých dat (World Wide Web Foundation, 2015). ČSSZ se tak připojila k této mezinárodní iniciativě.

Chlapek, Dušan, Možnosti využití otevřených dat ČSSZ. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .