Projekty Fondu dalšího vzdělávání pomohly tisícům lidí

Roman Sovák

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, k poslednímu listopadu loňského roku úspěšně završil třináct projektů pro širokou i odbornou veřejnost, které spadaly do projektového  období 2007−2013. Zapojilo se do nich přes 40 000 obyvatel ČR, jejichž hlavním cílem bylo zvýšit své šance na pracovním trhu.

Sovák, Roman, Projekty Fondu dalšího vzdělávání pomohly tisícům lidí. FSP,_č. 1, 2016
Kategorie FÓRUM sociální politiky - clánek, značky .